Sportdorp aan Zee: Vitale kern voor alle inwoners

Wijk aan Zee is een kustdorp in de Gemeente Beverwijk, gelegen in de IJmond, Provincie Noord Holland.
Het kleine dorp staat onder een groot aantal invloeden waaronder een zwaar industrieel milieu, een groot contingent kort verband arbeidsmigranten, seizoensgebonden economie, en een scheve bevolkingsopbouw.
Het dorp kent een divers, maar versnipperd verenigingsleven en sportparticipatie tot enkele bevolkingsgroepen beperkt.

Sportdorp aan Zee: Vitale kern voor alle inwoners, brengt 18 dorpsverenigingen bijeen om met nieuwe programma’s de dorpsbevolking actiever bij sport en bewegen te betrekken.
Daarbij wordt ook het culturele aspect betrokken.
Sportdorp aan Zee brengt meer samenhang in het verenigingsleven, bouwt aan een structureel grotere betrokkenheid door alle geledingen van de bevolking en creëert aldus een duurzame vitale kern voor alle inwoners.

Ons doel: Een duurzaam herstel van de dorpsvitaliteit, het op hoger peil brengen van gezonde levensstijl met bewegen en sociale interactie.